* *

برگزاري دوازدهمين نشست تخصصي ارائه تجارب زيسته زنان مدير

دوازدهمین برنامه از سلسله نشست های تجارب زیسته زنان مدیر با سخنرانی خانم دکتر پروانه مافی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی  درتاریخ 1397/12/18 از ساعت 12-10 در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد.

دراین نشست که  با حضور مدیران ارشد، میانی و مشاوران امور زنان دستگاه های اجرایی در تهران برگزار شد، خانم دکتر مافی ضمن بیان تجارب شخصی خود در حوزه های مدیریتی، به بحث پیرامون محورهای زیر پرداختند:

 • تعهد نسبت به مسئولیتها همانند تعهد به خانواده
 • ریسک پذیری و تلاش مضاعف برای کسب موفقیت
 • شناسایی عوامل محیطی موثر بر فضای تحت مدیریت و‌شناخت پیش برنده ها و بازدارنده ها با استفاده از تجارب سیاسی و‌حزبی
 • کسب مهارتهای پرسشگری، شنود موثر و عمل کردن در زمان و مکان درست
 • بهره گیری از عوامل انگیزشی برای پیشبرد امور
 • تصمیم گیری به صورت مشارکتی و استفاده از نیروی جمعی و پرهیز از فردگرایی 
 • هراس نداشتن از شکستها و تجارب ناموفق
 • فرهنگ سازی و تلاش برای از بین بردن نگاه و رویکرد منفی نسبت به موفقیت های زنان
 • توجه به خانواده ، تربیت فرزندان و مدیریت موثر خانواده و فعالیتهای کاری و شغلی

اقدامات مدیریتی هنگام بروز بحران:

 • حضور فیزیکی در محل بحران
 • دریافت اطلاعات از صاحبنظران و افراد دارای تجربه  و مشورت گرفتن(به اطلاعات ناقص هم توجه شود)
 • اتخاذ تصمیم قاطعانه
 • مهار بحران
 • حل ریشه ای بحران
 • یادگیری از بحران(استفاده از نقاط ضعف بحران و نگاه به آن به عنوان یک فرصت) به منظور پیشگیری از بحرانهای آینده

ویژگی های مدیران زن موفق :

 • پرورش و توانمندسازی فردی(تحصیلات، کسب تجربه و خودمدیریتی)
 • تقویت اعتماد به نفس 
 • قابل اعتماد بودن و انتقال صفت قابل اعتماد بودن به دختران(برای پرهیز از تنزل هویت ملی میهنی)
 • قاطعیت در تصمیم گیری(پس از مشورت با صاحبنظران) و پاسخگویی در برابر تصمیمات غلط
 • مدیریت شهودی(قوی بودن زنان در بخش مدیریت شهودی)

برخی اقدامات برای نقش آفرینی و ارتقای کارآفرینی زنان:

 • حرکت به سمت شایسته سالاری و توجه به نقش ۵۰ درصدی زنان
 • حذف رسوبات فکری نادرست در خصوص جایگاه زنان
 • بازتاب رسانه ای عملکرد زنان موفق
 • حذف تقابل و رویارویی زنان با مردان

لازم به ذکر است علاوه بر شرکت کنندگان حضوری، بیش از 18 استان به صورت برخط و از طریق وبینار از مباحث نشست بهره برداری نمودند.


First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار