* *

هشتمين جلسه شوراي انتشارات برگزار شد
هشتمین جلسه شورای انتشارات مرکز روز دوشنبه 6 اسفند ماه، با حضور اعضاء در دفتر رياست برگزار گرديد.
در ابتداي جلسه گزارش وضعیت کتاب­های در دست اقدام جهت چاپ ارایه گردید، پس از آن 6 کتاب جدید مورد بررسی و 2 کتاب برای چاپ توسط انتشارات مرکز مورد پذیرش قرار گرفت.
 
 
 
 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار