* *

دومين نشست تخصصي توسعه فرهنگ سازماني در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي شود

پیرو اولین نشست تخصصیآشنایی با توسعه فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشورکه با تکیه بر ابلاغیه ریاست محترم جمهور در خصوصنظام نامه توسعه مدیریت فرهنگ سازمانیمصوب شورای عالی اداری، از سوی مرکز طراحی و برگزار گردید در این راستا مرکز در نظر دارد بر اساس ماموریت های آموزشی، پژوهشی و ترویجی خود دومین نشست تخصصی را با عنوانواکاوی و شناخت مبانی ساختاری و رفتاری حاکم بر توسعه فرهنگ سازمانیرا با هدف ارتقا بینش و توانمندسازی مدیران و کارشناسان ارشد دستگاه های اجرایی کشور در بهره گیری از فرهنگ سازمانی به عنوان ابزار موثری در تحقق اهداف سازمان و ارتقا بهره وری، با حضور صاحب نظران برگزار نماید.

 

 

شرکت در جلسه وبینار

 

زمان:چهارشنبه ۱۰ بهمن 

ساعت ۱۲-۹

مکان: مرکز آموزش مدیریت دولتی

هزینه : رایگان

 

 

 

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار