* *

‎نشست تخصصي "حقوق شهروندي و نظام اداري الکترونيک" در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد

نشست تخصصی "حقوق شهروندی و نظام اداری الکترونیک" روز چهارشنبه 12 دی ماه با حضور ریاست مرکز، معاونین و مدیران منابع انسانی و مدیران فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد

در این نشست که با حضور بیش از 300 نفر از کارشناسان و مدیران اجرایی دستگاه های دولتی کشور برگزار شد، مهمترین مباحث حوزه حقوق شهروندی و نظام اداری الکترونیک توسط سخنرانان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

با توجه به استقبال بسیار خوب مخاطبین این نشست ها به صورت مرتب و متوالی در خصوص موضوعات روز تداوم خواهد داشت.

 

 

حکمرانی دیجیتال عرصه تحقق مراوده خردمندانه شهروندان و حکمرانان (دکتر پورعزت)

دولت الکترونیک فناوری شتاب دهنده تحقق حقوق شهروندی (دکتر ملیحی)

 

 


First First First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار