* *

‎تشکيل هشتمين جلسه هيات رئيسه مرکز آموزش مديريت دولتي

سه شنبه ٢٧ آذر ماه هشتمين جلسه هيات رئيسه مركز، با حضور اعضاء در دفتر رياست برگزار گرديد.

در اين جلسه طراحي و تدوين فرم كيفي و كاربرگ هاي ارزيابي دوره هاي تخصصي و سلسله نشست هاي تجارب زيسته مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد نشست هم انديشي با حضور اساتيد دانشگاهي و صاحب نظران حوزه اداري برگزار گردد.

همچنين گزارشي در مورد پيگيري مكاتبات ارئه شد و طراحي مدل جديد آموزشي به منظور برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي و عمومي مورد بررسي قرار گرفت.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار