* *

در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار خواهد شد
چهارمين نشست تخصصي ارائه تجارب زيسته زنان مدير

چهارمین برنامه از سلسله نشست های تخصصی تجارب زیسته زنان مدیرکه با اهداف:

  •  توصیف تجربیات افراد از زندگی شغلی و اجتماعی
  • آشکارسازی معانی نهفته در پدیده‌ها با بررسی معانی و روابط دانش و زمینه آن
  • توجه به عمق تجربیات و  افزایش درک شرکت‌کنندگان از تجربیات مدیریتی
  • بهره‌گیری شرکت‌کنندگان از  تجارب زیسته صاحبنظران و مدیران ارشد در حیات فردی، شغلی و اجتماعی
  • زمینه‌سازی برای توسعه فردی و بالندگی سازمانی

در مرکز آموزش مدیریت دولتی اجرا می شود، با موضوع: "شیوه های اعمال مدیریت و تحقق مناسبات اداری در سطح سازمانی و فراسازمانی"  و با سخنرانی سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از  ساعت 12-10 روز شنبه یکم دی ماه 1397 در مرکز برگزارخواهدشد.
.لازم به ذکر است برای آن دسته از علاقمندانی که قادر به حضور در این نشست نباشند، امکان بهره برداری به صورت وبینار مهیا خواهد شد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار