* *

‎نشست تخصصي آشنايي با توسعه فرهنگ سازماني در نظام اداري کشور

نشست تخصصی آشنایی با توسعه فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور با هدف ارتقاء شناخت، بینش و توانمند سازی مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی کشور در بهره گیری از فرهنگ سازمانی به عنوان ابزاری موثر در تحقق اهداف سازمان و ارتقای بهره وری با حضور حدود 200 نفر از مدیران، معاونین وکارشناسان این حوزه روز چهارشنبه 14 آذر ماه در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزارشد.

در این نشست با توجه به تکالیف سازمان ها و دستگاههای دولتی و با تکیه بر مفاد" نظام نامه توسعه مدیریت فرهنگ سازمانیمطالبی در خصوص اهمیت فرهنگ سازمانی، مولفه های آن و چگونگی تغییر و تحول فرهنگ سازمانی مطرح گردید.

لازم به ذکر است امکان بهره وری از نشست فوق برای 25 مرکز استانی که حضور نداشتند، به صورت وبینار فراهم گردید.

 

آشنایی با توسعه فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور(دکتر فیروز رازنهان)

 


First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار