* *

‎برگزاري يازدهمين جلسه شوراي مديران مرکز

امروز شنبه ١٠ آذرماه، يازدهمين جلسه شوراي مديران مركز آموزش مديريت دولتي تشكيل گرديد.

در ابتداي جلسه، معاونين و مديران مركز توضيحات مختصري از حوزه عملكردي خود داشتند و مواردي را مطرح نمودند.

در ادامه شاخص هاي مورد ارزيابي در جشنواره شهيد رجايي تشريح شد و نقطه نظرات اعضا احصاء گرديد.

همچنين مقرر گرديد اولين نشست از سلسله نشست هاي ارتقاء و توسعه فرهنگ سازماني، روز چهارشنبه ١٤ آذرماه با حضور جناب دكتر رازنهان و اساتيدي ديگر در مركز آموزش مديريت دولتي برگزار شود.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار