* *

در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار خواهد شد
سومين نشست تخصصي ارائه تجارب زيسته زنان مدير با عنوان«تجربه مديريت مشارکتي»

سومین برنامه از سلسله نشست های تخصصی«تجارب زیسته زنان مدیر» از ساعت 10-12 روز شنبه 1397/9/17 با سخنرانی سرکارخانم شهربانو امانی عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان تجربه مدیریت مشارکتی در حوزه های:

  • مدیریت مشارکتی در سازمان های مردم نهاد
  • مدیریت مشارکتی در بخش دولتی
  • مدیریت مشارکتی در مراکز انتخابی (مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهرتهران)

در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار