* *

با حضور معاون امور زنان و خانواده رييس جمهور برگزار خواهد شد
اولين برنامه ‎از سلسله نشست هاي تخصصي «تجارب زيسته زنان مدير»

مرکز آموزش مدیریت دولتی در نظر دارد در راستای توانمندسازی زنان برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی، سلسله نشست‌های تخصصی «تجارب زیسته» با حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی برگزار نماید.

برخی از اهداف برگزاری این نشست‌ها به شرح ذیل است:

  • توصیف تجربیات افراد از زندگی شغلی و اجتماعی
  • آشکارسازی معانی نهفته در پدیده‌ها با بررسی معانی و روابط دانش و زمینه آن
  • توجه به عمق تجربیات و  افزایش درک شرکت‌کنندگان از تجربیات مدیریتی
  • بهره‌گیری شرکت‌کنندگان از  تجارب زیسته صاحبنظران و مدیران ارشد در حیات فردی، شغلی و اجتماعی
  • زمینه‌سازی برای توسعه فردی و بالندگی سازمانی

به همین منظور اولین برنامه از سلسله نشستهای تخصصی «تجارب زیسته زنان مدیر» از ساعت 10:30 تا 12 روز شنبه 1397/8/26 با سخنرانی سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار، معاون محترم امور زنان و خانواده رییس جمهور تحت عنوان: «مدیریت توسعه پایدار در دوران معاصر» با حضور رؤسای دستگاهها، معاونان، مشاوران، مدیران، اساتید و پژوهشگران در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است برای آن دسته از علاقمندانی که قادر به حضور در این نشست نمی باشند، امکان بهره برداری به صورت وبینار مهیا شده است.

 

ثبت نام شرکت کنندگان وبینار

دریافت نرم افزارهای وبینار

شرکت در جلسه وبینار

نرم افزار پشتیبانی از راه دور


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار