* *

‎تشکيل سومين جلسه هيات رئيسه مرکز آموزش مديريت دولتي

سومين جلسه هيات رئيسه مركز طبق تقویم زمانی، شنبه ١٢ آبان ماه برگزار گرديد. در اين جلسه كه با حضور اعضا تشكيل شد، موارد زير ارائه گرديد:

- بررسي نسخه نهايي برنامه راهبردي مركز به منظور ارائه در دومين جلسه هيات امنا

- طرح ساماندهي خودروها به منظور افزايش بهره وري و خدمات كافي پشتيباني از مركز

- ارائه نتايج طرح آسيب شناسي نظام آموزش مديران

- واحد انتشارات مکلف شد مقدمات قانونی لازم برای حضور در نمایشگاه بین المللی كتاب را فراهم کند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار