* *

‎تشکيل دهمين جلسه شوراي مديران مرکز آموزش مديريت دولتي

دهمين جلسه شوراي مديران مركز مطابق با تقویم زمانی پیش بیني شده، شنبه ٥ آبان ماه برگزار گرديد. در اين جلسه كه با حضور اعضا تشكيل شد، گزارش هايي در خصوص "نتيجه ارزيابي عملكرد سال ٩٦ مركز در جشنواره شهيد رجايي، درآمدهاي اختصاصي شش ماهه ٩٧ مركز در مقايسه با شش ماهه ٩٦، گزارش اضافه كار شش ماهه اول سال و نتايج طرح هاي پژوهشي مصوب سال گذشته" ارائه و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار