* *

تشکيل دومين جلسه هيأت رئيسه مرکز آموزش مديريت دولتي

 

 

دومين جلسه هیأت رئیسه مركز با توجه به تقویم زمانی پیش بیني شده، دوشنبه ٣٠ مهرماه برگزار شد. در اين جلسه كه با حضور اعضا تشكيل شد، دستورات سومين جلسه كميسيون دائمي كه روز سه شنبه اول آبان ماه برگزار مي گردد با بررسي بودجه سال ٩٨ مركز، بروز رساني تعرفه هاي آموزشي و پژوهشي، ويرايش جديد آئين نامه هاي جذب اعضاي غير هيات علمي و هيات علمي و ساير موضوعات به منظور طرح در جلسات جاري كميسيون و هيات امناي مركز مورد بحث و بررسي قرار گرفت.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار