* *

شماره 15 منتشر شد
فصلنامه علمي _ پژوهشي حقوق اداري

مرکز آموزش مدیریت دولتی، پانزدهمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی-حقوق اداری را منتشر کرد. این فصلنامه با بهره گیری از حمایت و مشاوره اساتید مجرب دانشگاهی و مدیران ارشد در حوزه نظام اداری، از معتبرترین فصلنامه های علمی پژوهشی در زمینه حقوق اداری در کشور است.

رعایت موازین حقوقی، چاپ به موقع و تلاش در جهت ارتقاء کیفی از مهمترین اهداف نشریه حقوق اداری به شمار می رود.

پژوهشگران و دانشجویان دکتری برای ارسال مقالات خود میتوانند با مراجعه به پرتال مرکز آموزش مدیریت دولتی و ثبت نام در سامانه نشریه به آدرسhttp://qjal.smtc.ac.ir  نسبت به ارسال مقالات خود اقدام نمایند. خاطرنشان می سازد دسترسی به محتوای الکترونیکی مقالات چاپ شده در این سامانه، امکان پذیر است.

عناوین مقالات پانزدهمین شماره از فصلنامه حقوق اداری به شرح زیر است:

  • خصوصی سازی وظایف واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی در حقوق ایران و فرانسه، علی مشهدی؛ اسماعیل کشاورز
  • جایگاه معاون اول به عنوان کفیل رئیس جمهور و مسئولیت های پیش بینی شده وی در نظام حقوقی ایران محمد مظهری؛ مرتضی قاسم آبادی؛ علی رضا ناصری
  • درآمدی بر ویژگیهای مقررات اقتصادی خوب و کارامد در حقوق رقابت، مرتضی اصغرنیا؛ ولی رستمی
  • شایسته گزینی در نظام حقوق استخدامی ایران و آمریکا، سیدمحمدمهدی غمامی؛ سیدحسن حسینی
  • نسبت سنجی صلاحیت های شورای عالی مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشور با مؤلفه های حکمرانی خوب، بیژن عباسی؛ محمد حسین صادقی
  • بررسی و تحلیل ارکان حکومت محلی در ژاپن،  مجتبی همتی

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار