* *

تشکيل پنجمين جلسه شوراي انتشارات

پنجمین جلسه شورای انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی در روز یکشنبه 97/6/11 برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا گزارش اقدامات انجام شده در اجرای مصوبات جلسات قبل ارائه شد و سپس موضوعاتی به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

- نتایج داوری کتب ارسال شده برای داوری و بررسی درخواست های جدید

- برنامه ایجاد شبکه های فروش کتب در استان ها

- حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب سال 1398

- حضور در نمایشگاه کتاب دستگاه های دولتی در مناسبت های ملی


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار