* *

امضاء تفاهم نامه همکاري في مابين سازمان بين الملليSITI1 و مرکز آموزش مديريت دولتي

به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاریهای آموزشی- پژوهشی فی مابین مرکز آموزش مدیریت دولتی و سازمان بین المللی سیتی وان تفاهم نامه ای در تاریخ 1397/5/27 منعقد و به امضاء طرفین رسید.

سازمان بین المللی سیتی وان عضو رسمی UNWTO تنها سازمان انحصاری در ایران و جهان است که انحصاری پروانه بهره برداری بین المللی استاندارد محصول را در حوزه سلامت- کیفیت- حلیت و اصالت صادر می نماید و دارنده این پروانه استاندارد محصول در کلیه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه اروپا و آفریقا دارای مزیت جهانی برتری محصول در حوزه کالا و خدمات خواهند بود.

این تفاهم نامه با اهداف مشترک ذیل منعقد گردید:

 • همکاری مشترک کلیه امور آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش مدیریت دولتی با سازمان بین المللی سیتی وان
 • توسعه و بهبود شرایط کمی و کیفی فعالیت های آموزشی و پژوهشی مشترک در تمام زمینه های مدیریت مرتبط با سازمان و مرکز
 • فعالیت مشترک ایجاد شرایط لازم به منظور انجام پروژه های مشترک تحقیقاتی براساس نیازهای طرفین
 • سمینار و کنفرانس های مشترک علمی پژوهشی و آموزشی، برگزاری کارگاه های آموزشی عمومی وتخصصی مورد نیاز
 • برگزاری دوره های آموزشی علمی و تخصصی کوتاه مدت و بلندمدت
 • برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش مدیران کشوری برای توسعه گردشگری
 • برگزاری دوره های کوتاه مدت با موضوع حساب های اقماری گردشگری و اهمیت آن
 • برگزاری نشست های علمی – تحقیقاتی و تخصصی سالیانه بین مسئولان سازمان با مرکز با هدف تبادل نظر علمی وکارشناسانه
 • راهکارها و ارتقاء توانمندی مدیران و کارشناسان کلیه وزارتخانه ها سازمان ها و مراکز در کلیه استانهای کشور
 • استفاده از بانک های اطلاعاتی و تبادل تجربه بین سازمان ومرکز
 • برگزاری دوره های آموزشی مجازی مشترک در کلیه زمینه های فعالیت سازمان و مرکز
 • همکاری مشترک درتوانمندسازی مدرسان بخش آموزش مدیران و کارکنان نظام اداری
 • برگزاری و صدور مدرک دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی مدیریت گردشگری حلال در 22 گرایش گردشگری حلال در زیرشاخه های مدیریت و برنامه ریزی، شیوه های اجرایی تضمین کیفیت، سلامت و حلیت و مدیریت ریسک

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار