* *

ارائه مشخصات سيستم يکپارچه آموزشي در همايش "روسا و نمايندگان بهره وري سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها"

در این همایش که در تاریخ 97/5/21 توسط سازمان بهره وری برگزار گردید، وضع موجود سیستم های مکانیزه موجود دفاتر آموزش وپژوهشهای توسعه و آینده نگری استانها، دلایل و ضرورت استقرار یک سیستم جامع و یکپارچه آموزشی در کل کشور،  قابلیتها و تواناییهای سیستم جامع، اقدامات قانونی انجام شده و برنامه زمانبندی تهیه و استقرار سیستم تا پایان سال 97 توسط مهندس جلالی ابیانه، مدیر فناوری اطلاعات وارتباطات مرکز برای شرکت کنندگان ارائه شد. وی مهمترین اهداف و مزایای سیستم جامع را ارتقاء بهره وری در امر آموزش و توانمند سازی مدیران و کارکنان دولت، ایجاد یک بستر تعاملی بین مراکز استانی، دستگاه های اجرایی، مرکز و سازمان های اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در امر آموزش، استفاده از تکنولوژیهای جدید آموزشی، ایجاد یک بانک اطلاعات جامع و یکپارچه آموزشی، اعمال استاندارهای مصوب بر فرآیند های آموزشی در کلیه استانها، برقراری عدالت آموزشی، صرفه جویی در هزینه ها و زمان و ارائه خدمات آموزشی بهتر و با کیفیت اعلام کرد . وی در پایان در پاسخ به سوالات  چند مرکز استانی چگونگی مشارکت مراکز استانی در اجرای این طرح و تامین اعتبار مشارکتی توسط مراکز استانی را تشریح کرد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار