* *

نشست صميمي دکتر احمدي پور با همکاران زن شاغل در مرکز آموزش مديريت دولتي
در نشست صمیمانه ریاست مرکز و همکاران زن که در روز چهارشنبه 97/5/17 و به دعوت حوزه ریاست صورت گرفته بود، ریاست مرکز ضمن طرح مسایل مرکز خواستار مشارکت زنان همکار در عرصه های برنامه ریزی و‌ مدیریت شدند.
در طول مدت جلسه همکاران به طرح پیشنهادها و نقطه نظرات خود پرداختند. آنان ضمن استقبال از مشارکت در برنامه ها و فعالیت ها خواستار رفع موانع شدند.
در پایان نشست ریاست مرکز اعلام کردند که برای برطرف کردن موانع و ایجاد شرایط مساعد برای مدیریت مشارکتی اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
 
 

 
 
 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار