* *

اولين نشست هيات امناي مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد

اولین جلسه هیات امنای مرکز آموزش مدیریت دولتی روز سه شنبه 97/5/16 با حضور مهندس انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور (رئیس هیات امناء) و سایر اعضای حقوقی - حقیقی برگزارشد.

دکتر زهرا احمدی پور رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی؛ دبیر و عضو هیات امناء، دکتر فروزان مهر؛ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، دکترکسکه؛ نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دکتر محمد جعفر اکرام جعفری، دکتر سید محمد میر محمدی، دکتر سید مهدی الوانی، دکتر علی اصغر فانی به عنوان اعضای حقیقی هیات امناء در این جلسه حضور داشتند.

در این نشست مهمترین دستورات جلسه از جمله ارائه گزارش عملکرد سال 96 و همچنین گزارش برنامه عملیاتی سال 97 در حوزه های آموزش و پژوهش و ماموریت­های جدید مرکز  مورد بحث و تصمیم گیری قرارگرفت.

گفتنی است دومین جلسه هیات امناء در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

در پایان جلسه احکام اعضای حقیقی هیات امناء توسط مهندس انصاری به ایشان اهداء شد.

 


First First First First First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار