* *

نخستين نشست هيات امناي مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي شود

اولین جلسه هیات امناء مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال 97 فردا سه شنبه مورخ 97/5/16 در ساختمان شماره 1 سازمان اداری واستخدامی کشور در حضور مهندس انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری واستخدامی کشور و رئیس هیات امناء و سایر اعضای حقوقی و حقیقی برگزار خواهد شد


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار