* *

ويژه فرمانداران استان تهران برگزارشد
اولين نشست تخصصي «اداره امور عمومي و آسيب شناسي وضعيت کلان کشور»

اولین نشست تخصصی با موضوع « اداره امور عمومی و آسیب شناسی وضعیت کلان کشور» ویژه کلیه فرمانداران استان تهران روز یکشنبه مورخ97/5/7 در سالن جلسات مرکز برگزارشد.

یکی از شایستگی های عمومی مورد نیاز مدیران در سطوح مختلف «توانایی حل مساله و تفکر تحلیلی» است. بنا به ضرورت توانمند سازی مدیران کشور در موضوع تفکر تحلیلی و بر اساس تاکید آقای مهندس انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری واستخدامی کشور سلسله نشست های تخصصی به منظور آشنایی مخاطبان با مسئله شناسی در اداره امور عمومی وآسیب شناسی وضعیت کلان کشوردر مرکز آموزش مدیریت دولتی طراحی و به اجراء در آمده است.   

دکتر احمدی پور رئیس مرکز؛ با اشاره به وظیفه مرکز مبنی بر آموزش مدیران سیاسی، تخصیص 60 ساعت سرانه آموزش را به برگزاری سلسله نشست های تخصصی جهت «توان افزایی مدیران در شناخت و حل مسائل و مشکلات جاری در بخش عمومی» مورد تاکید قرار دادند و اعلام کردند که این طرح پس از اجرای آزمایشی در تهران و رسیدن به یک مدل اجرایی در سایر استانها نیز عملیاتی خواهد شد.

 


First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار