* *

برگزاري اولين جلسه شوراي مرکز
 
اولين جلسه شوراي مركز كه بعد از هيات امنا دومين ركن اساسي مركز آموزش مديريت دولتي مي باشد، امروز چهارشنبه ٢٠ تيرماه با حضور اعضاء برگزار شد.
 
در اين جلسه، ابتدا آئين نامه داخلي شورا به تصويب رسيد. سپس در ادامه دوره ها و برنامه هاي آموزشي جديد مطرح و سيستم جامع آموزشي مورد بحث قرار گرفت.

First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار