* *

گواهي صلاحيت ارزيابي شايستگيهاي عمومي مديران حرفه اي دستگاه هاي اجرايي

گواهی صلاحیت ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای دستگاههای اجرایی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به مرکز آموزش مدیریت دولتی اعطاء شد.

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار