* *

با حضور مديران و کارشناسان دستگاههاي اجرايي برگزار شد
کارگاه پژوهش محور مديريت دانش سازماني

کارگاه تخصصی مدیریت دانش سازمانی با هدف فراهم آوردن فرصتی جهت تجربه یادگیری تعاملی پیرامون موضوعات کلیدی در صنایع مختلف کشور و ارائه نقشه­ راهی برای پیاده سازی آن در سازمانهای ایرانی و همچنین آشنایی با راه حلها و نمونه های موفق و ناموفق مدیریت دانش بین المللی در روزهای 11 و 12 تیر ماه 97 با حضور مدیران وکارشناسان فعال در دستگاههای اجرایی کشور برگزارشد.

این کارگاه طی دو روز(به مدت 16ساعت) درمحورهای، بهکاوی در تلاش های سازمان های ایرانی و بین المللی و راهکارهای برتر مدیریت دانش طراحی و اجرا شد.


First First First First First First First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار