* *

امضاء تفاهم نامه بين موسسه بين المللي علوم اداري و مرکز آموزش مديريت دولتي
جمهوري اسلامي ايران به صورت رسمي، عضو موسسه IIAS شد

با عنایت به اعزام هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست دکتر زهرا احمدی پور رئیس مرکزآموزش مدیریت دولتی جهت شرکت در کنگره بین المللی موسسه علوم اداری ( IIAS) کشور تونس و همچنین به منظوراحیای عضویت در این موسسه روز سه شنبه پنجم تیر(26 ژوئن)، جلسه ای رسمی و تخصصی با حضوررئیس موسسه بین المللی علوم اداری، آقای دکتر گرت بوکرت و دکتر صوفیان صحروئی مدیر کل موسسه برگزار شد.

در این دیدار ابتدا دکتر بوکرت ظرفیت های مختلف این موسسه را برشمرد و سپس دکتر صحرویی برخی از مزیت های عضویت در این موسسه را به شرح زیر تشریح کرد.

برخورداری از شبکه های جهانی از سازمان ها و مراکز فعال در حوزه علوم اداری

امکان برگزاری کنفرانس ها وهمایش های بین المللی 

امکان ملاقات با کارشناسان و متخصصان جهانی در حوزه علوم اداری و تبادل دانش با آنها

همکاری ها با مراکز علمیجهانی در حوزه علوم اداری

انجام تحقیقات مشترک با کشورها در حوزه های مشترک

امکان گردآوری و انتشار کتاب های مشترک در حوزه علوم اداری

-تعریف پروژه های همکاری بویژه در حوزه آموزش (کوتاه مدت و بلند مدت)

-اعتبار سنجی مراکز آموزش مدیریت دولتی

-اعتبار سنجی دوره های آموزش مدیریت دولتی

در ادامه دکتر احمدی پور، پس ازدریافت اطلاعات مزایای عضویت در موسسه بین المللی علوم اداری، ضمن تشریح وظایف، فعالیت ها و ماموریت های مرکز آموزش مدیریت دولتی در دوره جدید، برخی از زمینه های همکاری و همچنین نیازمندی های مرکز آموزش مدیریت دولتی از جمله :

برگزاری سمینار مشترک درایران

همکاری در خصوص ارتقاء سطح دوره های آموزش کوتاه مدت برای کارکنان دولت

- همکاری های علمی مشترک و انتشار کتاب در حوزه علوم اداری را بیان نمود.

دکتر احمدی پور ضمن تاکید بر ارتقاء سطح همکاری های فیمابین، اعلام کرد؛ با توجه به اینکه گرامی داشت پنجاهمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش مدیریت دولتی در شهریور سال آتی پیش رو می باشد؛ امیدواریم این همایش به میزبانی ایران و با همکاری موسسه (IIAS) برگزار شود. این پیشنهاد از سوی دکتر بوکرت مورد استقبال قرارگرفت و ایشان ضمن اعلام آمادگی حضور، ابراز امیدواری کرد اقدامات لازم برای تهیه مقدمات و برگزاری هرچه بهتر این همایش فراهم گردد.

در پایان این نشست دکتر احمدی پور به نمایندگی از سوی مهندس انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری واستخدامی کشور با دکتر گرت بوکرت، رئیس موسسه بین المللی علوم اداری یادداشت تفاهمی را به امضاء رساند تا همکارهای دو طرف به صورت رسمی آغاز شود و جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی عضو موسسه (IIAS) شود.

 

 


First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار