* *

سه شنبه پنجم تير ماه 1397 مصادف با 26 ژوئن 2018 در تونس
مراسم افتتاحيه کنفرانس موسسه علوم اداري بلژيک

کنفرانس موسسه علوم اداری بلژیک روز سه شنبه پنجم تیر ماه 1397 مصادف با 26 ژوئن 2018 با حضوردکتر احمدی پور رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی و جمعی از صاحبنظران بین المللی در حوزه علوم اداری در کشور تونس رسما افتتاح و کار خود را اغاز کرد.

درمراسم افتتاحیه این کنفرانس رئیس دانشکده علوم اداری تونس دکترصوفین صحرویی، مدیر کل موسسه بین المللی بلژیک دکتر گرت بوکرت، رئیس موسسه یوسف چاهد و رئیس دولت جمهوری تونس، در قالب هیات رئیسه سخنان خود را ایراد نمودند.

گفتنی است؛ در روز دوم این کنفرانس و در جلسه عمومی مباحثی در خصوص ایجاد، تطبیق، حفظ و انعطاف پذیری اداری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار