* *

ميز خدمت در مرکز آموزش مديريت دولتي راه اندازي شد

به گزارش دفتر ریاست، روابط عمومی و هماهنگی امور استانها؛ پیرو ابلاغیه بخشنامه شماره 5697/93/200 ریاست محترم جمهوری و دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی و با هدف استقرار نظام حقوق شهروندی در سیستم اداری، میز خدمت با حضور ریاست مرکز و جمعی از مدیران مرکز آموزش مدیریت دولتی افتتاح شد.

گفتنی است؛ میز خدمت به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، تکریم ارباب رجوع، جلوگیری از سرگردانی مردم در ساختمانهای اداری دستگاههای اجرایی، پیشگیری از امکان برقراری ارتباط غیراصولی و مفسده آمیز با کارکنان دولت و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد و در اجرای ماده (17) تصویب نامه شماره 1127128 مورخ 1396/12/28 شورای عالی اداری با عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» که عملیات اجرایی آن بلافاصله بعد از ابلاغ دستورالعمل سازمان آغاز شده است.


First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار