* *

برگزاري دومين جلسه شوراي آموزشي مرکز

دومین جلسه شورای آموزشی مرکز در تاریخ 97/3/21 برگزار و پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع ، مواردی به شرح زیر به تصویب رسید:

  1. لزوم بازنگری در دوره های آموزشی مدیران
  2.  نقش آفرینی جدید بخش آموزش های مجازی
  3. تدوین و طراحی دوره های جدید مدیریتی حداقل 5 دوره برای هر پایه مدیریتی
  4. انجام اقدامات لازم در جهت طراحی، تدوین و اجرای کارآمد دوره ها
  5. امکان سنجی نحوه برگزاری دوره های میان مدت

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار