* *

برگزاري دومين جلسه شوراي پژوهشي مرکز

دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز در تاریخ1397/3/12 با حضور رئیس مرکز و سایر اعضای این شورا با هدف بررسی و تعیین رویکردهای پژوهشی مرکز برگزار شد.

در این جلسه ضمن تاکید بر پشتیبانی پژوهشی از وظایف آموزشی مرکز، با توجه به هدفگذاری انجام شده، مقرر شد راهبردها ووظایف پژوهشی مرکز احصاء و جهت تصمیم گیری برای جلسه آینده آماده شود.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار