* *

سومين جلسه شوراي انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي

سومین جلسه شورای انتشارات مرکز با حضور دکتر احمدی پور رییس مرکز و سایر اعضاء 8 خردادماه 97 از ساعت 16 الی18 برگزارگردید.

به گزارش دفتر ریاست، روابط عمومی وهماهنگی امور استانها؛ در این جلسه ادامه مباحث مربوط به سیاست های تدوین و نشر پیگیری و موارد ذیل تصویب گردید.

1-سیاست انتشارات مرکز

2-آیین نامه فصلنامه حقوق اداری مرکز

3-آیین نامه نحوه فعالیت فصلنامه تخصصی مطالعات و پژوهش های مرکز

4- موافقت با درخواست مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی برای نمایه کردن فصلنامه حقوق اداری در پایگاه noormgas.ir

5-همکاری در نشر و چاپ مشترک کتاب با انتشارات دانشگاه تهران

6- موضوع تعیین و تکلیف کتب موجود در انبار مرکز، بر اساس موضوع و سال نشر مورد موافقت قرار گرفت و مصوب گردید گزارش اقدامات صورت گرفته تا پایان خرداد ماه به شورا ارائه گردد.  


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار