* *

اولين جلسه شورا ي آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد
به گزارش دفتر رياست، روابط عمومي و هماهنگي امور استانها؛ اولين جلسه شوراي آموزشي مرکز با حضور سرکار خانم دکتر احمدي پور رئيس مرکز و ساير اعضاي اين شورا با هدف بررسي وضعيت موجود آموزش درمرکز، ايجاد و تدوين استانداردهاي مناسب آموزشي در جهت نيل به اهداف آموزشي و اثر بخشي دوره ها ي آموزشي در دفتر رياست مرکز برگزار شد.

دکتر احمدی پور در شورای آموزشی مرکز،  بر لزوم باز تعریف سیاست های آموزشی و استاندارسازی  فرآیند آموزش متناسب با نیازهای روز نظام اداری و  بررسی وضعیت موسسات  متناظر در کشورهای مختلف تاکید نمودند .  همچنین اجرای دوره های جدید و اثربخش و حرکت بسوی آموزش کارگاهی و کاربردی را از الویت های آموزشی مرکز دانستند. 

در ادامه مقرر شد موارد زیر توسط اعضاء مورد بررسی قرار گیرد:

1- سیاست‌های آموزشی در ادوار مختلف

2-تاریخچه و سیر تطور مرکز

3-حداقل 2 مورد از مراکز متناظر از لحاظ عناوین آموزشی


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار