* *

با حضورمعاونين سازمان اداري و استخدامي کشور و روساي مراکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استانها برگزار شد
اولين گردهمايي فصلي مديران استاني و ستادي

اولین گردهمایی فصلی مدیران استانی و ستادی با حضور سرکار خانم دکتر احمدی پور رئیس مرکز، معاونین و مدیران مرکز، دکتر صدری معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور و مهندس ملایی معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی سازمان اداری و استخدامی کشور، سرکارخانم جهانگیری معاون برنامه ریزی آموزش سازمان ملی بهره وری و همچنین مدیران مراکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استانهای سراسر کشور، روز سه شنبه 97/2/18 در سالن اجتماعات مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد.

به گزارش دفتر ریاست، روابط عمومی و هماهنگی امور استانها؛ این گردهمایی با هدف مشارکت فعالانه مراکز در تدوین و اجرای برنامه ها و فعالیت های جدید بویژه در سطح استانها ومناطق به منظور انجام مطلوبتر وظایف در کارگروهایی با عناوین؛ بررسی فعالیت های آموزشی ، پژوهشی، بررسی موانع و مسائل پیش روی مراکز استانی، بررسی راه کارهای بهبود کیفیت خدمات آموزشی و آسیب شناسی نظام آموزش مدیران استانها، برگزار شد.

دکتر زهرا احمدی پور رئیس مرکز، ضمن ابراز خرسندی از حضور کلیه مدیران در اولین گردهمایی استانی ، چشم انداز ، سیاست ها و اهداف مرکزآموزش مدیریت دولتی را در سال جدید تشریح نمودند.

دکتر احمدی پور با بیان اینکه مهارتهای مدیریتی و حرفه ای نظام اداری کشور ، بشدت از هر زمان دیگر نیازمند آموزش است گفت؛  با توجه به اینکه مرکز آموزش مدیریت دولتی متولی رسمی آموزش کشور است، امیدواریم در دوره جدید با همکاری و تعامل با مراکز استانی دیدگاههای مشترک  خود را نزدیک ترنموده و ضمن ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره ها ، بازخوردهای موثر آن را احصاء و سیاست های آموزشی و پژوهشی را هماهنگ، منطبق با استانداردها و در راستای ماموریت های جدید و سیاست های  ابلاغی  طراحی و ابلا غ کنیم .  

وی با انتقاداز اینکه ما در حال حاضر بانک ارزیابی از مدیران سیاسی نداریم افزودند؛ اگر ما فارغ از هر نوع تفکر سیاسی ، جهت گیری آموزش حرفه ای و مهارتی و سطوح مدیریتی را آماده کنیم از هم گسیختگی اتفاق نمی افتد.

دکتر احمدی پور ضمن اعلام برگزاری کنگره پنجاهمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال 98 گفت؛ دبیرخانه این کنگره تشکیل شده و در گام های بعدی با مشارکت دستگاههای مرتبط و مراکز استانی مقدمات آن مهیا خواهد شد.

وی برخی از اقدامات مهم از جمله تشکیل شورای مرکز، تشکیل دبیرخانه دائمی هیات امناء، تشکیل شورای انتشارات و  شورای پژوهشی را تشریح و افزودند؛ مرکز با قوت و نهاد مند به سمت تعالی حرکت می کند.

در ادامه دکتر صدری معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در خصوص چشم انداز فعالیت های آینده آن معاونت توضیحاتی را ارائه نمود . درادامه ایشان ضمن ابراز امیدواری در خصوص توسعه همکاری چهار جانبه  سازمان، مرکز، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی الگوی تعاملی را تشریح نمودند.

در ادامه مهندس ملایی معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی سازمان اداری و استخدامی کشوردر خصوص فعالیت های آینده و الگوی ساختار نیروی انسانی نحوه پشتیبانی از فعالیت های آموزشی و پژوهشی سازمان متبوع توضیحاتی ارائه دادند.

پیش از سخنان مهندس ملایی، سرکار خانم جهانگیری معاون برنامه ریزی و آموزش سازمان ملی بهره وری، ضمن بیان چشم انداز فعالیت های آینده سازمان بهره وری و شاخص های بهبود بهره وری، خبر از تشکیل شبکه جامع بهره وری کشور دادند.

سپس آقای دهقان مشاور رییس مرکز،  هدف از برگزاری پنجاهمین سالگرد تاسیس مرکز در سال 98 و همچنین سطوح همکاری و تعاملات مراکز استانی را تشریح کردند.

در نوبت عصر مدیران استانی و ستادی در قالب در 5 کارگروه: بررسی فعالیت های پژوهشی، کارگروه بررسی فعالیت های آموزشی، کارگروه بررسی موانع و مسائل پیش رو، کارگروه بررسی آسیب شناسی نظام آموزش مدیران مسائل و محورهای مد نظر را مطرح و در پایان پیشنهادات خود را جهت حل مسائل ارائه نمودند.


First First First First First First First First First First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار