* *

تغيير تاريخ برگزاري سمينار تخصصي مديريت ترويج و توسعه اقامه نماز

در راستای اجرای سمینار تخصصی"مدیریت ترویج و توسعه اقامه نماز" با توجه به پیشنهاد برخی از دستگاه ها در خصوص توسعه محور های سمینار، بدینوسیله برگزاری سمینار مذکور که مقرر بود در تاریخ سوم و چهارم آبانماه 1396 برگزار شود به تاریخ دیگری موکول می شود تا فرصت بیشتری جهت بازنگری سرفصل ها فراهم آید.

بدیهی است تاریخ جدید متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار