* *

سمینار"آینده نگاری روابط عمومی در مدیریت نوین سازمان ها " برگزارشد

سمینار"آینده نگاری روابط عمومی در مدیریت نوین سازمان ها " با حضور دکتر ملک اخلاق ریاست مرکز آموزش مدیریت دولتی، ویژه مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی کشور طی سه روز در سالن اجتماعات مرکز برگزار شد.

به گزارش دفتر ریاست ، روابط عمومی و هماهنگی امور استانها؛ سمینار آینده نگاری روابط عمومی در مدیریت نوین سازمان ها با هدف کمک و بهبود برنامه ریزی مدیریتی در روابط عمومی ها، کمک به امور بازاریابی و فروش سازمان، کمک به مدیران در تصمیم گیری استراتژیک و تاکتیکی برگزارشد.

دکتر ملک اخلاق ریاست مرکز؛ در ابتداء به مبحث چیستی روابط عمومی اشاره و این مفهوم را مرتبط با ماهیت سازمان دانسته و نقش اساسی روابط عمومی را شناساندن سازمان به درون و بیرون بر شماردند.

ایشان تاکید داشتند؛ روابط عمومی ها اتاق فکر سازمان ها به شمار می روند و بایستی کارکرد آنها ارتقای عملکرد سازمانها را منجر شود.

از جمله محورهای این سمینار، نقش روابط عمومی در تصمیم گیریهای استراتژیک سازمانها، استاندارد سازی فعالیت های روابط عمومی، ضرورت کسب ابزار سواد آینده و هوشیاری محیطی در روابط عمومی، بحران و روابط عمومی، حرفه ای گرایی در روابط عمومی آینده نگر اشاره کرد.

گفتنی است کارگاههای جانبی اجرا شده بصورت کارگاهی و با حضور اساتید شاخص این حوزه با عناوین: مدیریت فرهنگ عمومی سازمانهای شهروند گرا، مدیریت روابط عمومی نوین با رویکرد شبکه های اجتماعی، مدیریت استراتژیک روابط عمومی در شرایط برگزار شد.

 


First First First First First First First First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار