ثبت نام ثبت نام

/ /  
مرد   زن
مجرد   متاهل   معيل
پايان خدمت وظيفه   معافيت دائم
وضعیت ایثارگری
اطلاعات تماس
مشخصات شغلی
/ /  
ويژه اعضاي هيئت علمي
ويژه اعضاي هيئت علمي
/ /  
-
سال - ماه
-
سال - ماه
-
سال-ماه
رسمي   پيماني
محل خدمت
در صورت مامور بودن
/ /  
مشاغل و سمت ها در دستگاه هاي دولتي، نهادها و شهرداري ها
دستگاه محل خدمت واحد سازماني / مدیریت تاریخ انتصاب - از تاریخ انتصاب - تا
1
تجارب و مشاغل مدیریتی در بخش غير دولتي
عنوان دستگاه واحد سازماني تاريخ شروع اشتغال تاریخ پایان اشتغال
1
طرح ها و پروژه های اجرایی شغلی که با مسئولیت شما اجرا شده است
نوع همکاری در طرح یا پروژه وضعیت طرح یا پروژه
1
عضويت در شوراها، كميته ها، مجامع و نظاير آن (در ارتباط با شغل)
عنوان دستگاه ذيربط سمت یا نوع همکاری تاريخ شروع عضویت تاريخ خاتمه عضویت
1
سوابق تحصیلی
1
دوره هاي آموزشی مدیریتی ضمن خدمت (بهبود مدیریت)
دستگاه برگزار كننده مدت زمان دوره (ساعت)
1
دوره های آموزشی شغلی - اختصاصی
دستگاه برگزار كننده تاريخ برگزاری (سال) مدت زمان دوره (ساعت) محل برگزاري دوره (شهرستان)
1
دوره های آموزشی عمومی، فرهنگی - اجتماعی و فناوری اطلاعات
دستگاه برگزار كننده تاريخ برگزاری (سال) مدت زمان دوره (ساعت) محل برگزاري دوره (شهرستان)
1
:
سوابق تحقیقاتی
1
تالیف و ترجمه کتاب
1
تالیف و ترجمه مقاله
نوع مقاله
1
دستگاه اجرایی
1
/ /  
حذف جديد
عنوان مدال نوع نشان نوع تقدیرنامه مقام اعطا کننده تارخ اخذ علت اعطا
1
/ /  
حذف جديد
در اين قسمت علاوه بر موارد ضروري ديگري كه مرقوم خواهيد فرمود، در صورت تمايل، در چند سطر خلاصه¬اي از فعاليت¬هاي فرهنگي، اسلامي، سياسي خود را بنويسيد
captcha بازخوانی تصویر