ویرایش اطلاعات ویرایش اطلاعات

دانشوران دانشوران

راهنما
اطلاعات شخصی
کد ملی ده رقمی بدون خط تیره
/ /  
اطلاعات تماس
همراه با کد شهرستان بدون خط تیره
شماره تلفن همراه خود را بدون خط تیره وارد نمایید

راهنما
حذف جديد
سابقه عضویت در نهاد های انقلاب اسلامی
نوع فعالیت مدت عضویت سمت (وظیفه) توضیحات
1
سابقه عضویت در انجمن ها و تشکل های حرفه ای و صنفی
نام تشکل مدت عضویت (سال) سمت (وظیفه) توضیحات
1
تألیفات کتاب
عنوان ناشر سال نشر پیوست عکس جلد و شناسنامه کتاب
1
تألیفات مقاله
نوع عنوان ناشر سال نشر پیوست جلد مقاله/چکیده
1
تألیفات جزوه درسی
نوع جزوه عنوان ناشر سال نشر پیوست جزوه
1
زمینه های مورد علاقه برای تألیف
موضوع عنوان
1
متوسط   خوب   خيلي خوب   عالي
نرم‌افزارهای Word، PowerPoint،...
متوسط   خوب   خيلي خوب   عالي
متوسط   خوب   خيلي خوب   عالي
متوسط   خوب   خيلي خوب   عالي
نام پایگاه مدت عضویت نوع استفاده
1
سال
حذف جديد
درک مطلب سخنرانی ترجمه تألیف (نوشتن) تدریس
1
متوسط   خوب   عالي
متوسط   خوب   عالي
متوسط   خوب   عالي
متوسط   خوب   عالي
متوسط   خوب   عالي
حذف جديد
سوابق پژوهشی
عنوان نحوه همکاری توضیحات پیوست جلد طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
1
فعالیت در همایش
نوع عنوان عضویت در کمیته‌ها نقش (وظیفه)
1
سوابق تدریس
نام آموزشگاه/دانشگاه/دستگاه مقطع (آموزش‌ها رسمی) پیوست گواهی تدریس عنوان دوره های تدریس شده
1
زمینه های مورد علاقه برای تدریس در دوره های پودمانی نظام آموزش کارکنان دولت
نوع آموزش
1
زمینه های مورد علاقه برای تدریس در دوره های بلندمدت (دانشگاهی)
مقطع
1
captcha بازخوانی تصویر