مدیران مدیران

سیدمحمد صادق رشیدی فرد

عنوان پست سازمانی: مشاور رئیس مرکز
محل خدمت : حوزه ریاست
تلفن :  42501605
پست الكترونيك : rashidifard@smtc.ac.ir 
نمابر:42501650

سوابق تحصيلي

مقطع تحصیلی رشته دانشگاه محل تحصیل
فوق لیسانس

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی
لیسانس اقتصاد دانشگاه تهران

سوابق اجرایی و پژوهشی
 • عضو مؤسس و هییت مدیره انجمن اقتصاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد
 • برگزاری همایش اقتصاد ایران در دهه سوم انقلاب (عضویت در کمیته‌های سیاست‌گذاری و اجرایی همایش).
 • همکاری پژوهشی و علمی با وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، صدا و سیما، دانشگاه‌ها و مراکر علمی و تحقیقاتی کشور (ارائه بیش از بیست پژوهش و پروژه تحقیقاتی در زمینه موضوعات اقتصادی).
 • تدریس دروس اقتصادی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی سازمان‌ها (مربی آموزش ضمن خدمت).
 • عضو هییت مدیره شرکت کارگزاری بانک سپه.
 • مدیر بورس کالای شرکت کارگزاری بانک سپه.
 • معاون پشتیبانی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
 • مشاور رییس موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
 •  معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
 •  رییس کمیسون دایمی هییت امناء پژوهشگاه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
 • دبیر شورای تحول اداری سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • ریس کارگروه کاهش تصدی‌گری دولت در سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
 • معاون منابع انسانی و پشتیبانی مرکز آموزش مدیریت دولتی.