آرشیو اخبار آرشیو اخبار

۱۳ دی ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: روز پنجشنبه يازدهم دي ماه 1399 دکتر زهرا احمدي پور رئيس مرکز آموزش مديريت دولتي و دکتر سمانه حسن پور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لرستان به اتفاق يکديگر از فرآيند اجراي کانون ارزيابي مديران استان لرستان که با همکاري مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان لرستان و مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد، بازديد کردند. در اين ديدار،...
۹ دی ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاس هاي غيرحضوري «مديريت تعارض» با تدريس خانم موحدي منصور و آقاي دکتر باباشاهي و نيز کلاس «زبان بدن و ارتباطات بين فردي» با بيان دکتر باغبان همچنين کلاس «ارتباط خلاق و اثربخش» با تدريس خانم مالکي و کلاس «مدل ها و تکنيک هاي تصميم گيري» با بيان خانم دکتر لشکري از روز يکشنبه هفتم دي ماه تا روز سه شنبه نهم دي ماه سال جاري  با حضور فراگيراني از...
۹ دی ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: تيم ارزيابي مرکز آموزش مديريت دولتي در هفته دوم دي ماه  1399، کانون ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي را براي 43 نفر از کارکنان دستگاه هاي اجرايي استان لرستان در سطوح مختلف مديريتي پايه، مياني و ارشد در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لرستان در طي چهار روز از 8 تا 11 دي ماه برگزار مي نمايد. افراد شرکت کننده در اين کانون با 6 ابزار...
۹ دی ۱۳۹۹
داوطلبان هشتمين آزمون فراگير دستگاه‌هاي اجرايي که در روزهاي ۱۱ و ۱۲ دي‌ماه برگزار مي‌شود از هم‌اکنون مي ‌توانند از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org کارت شرکت در آزمون خود را دريافت کنند. بنا بر اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور، متقاضيان شرکت در آزمون براي شرکت در جلسه امتحان بايد با واردکردن اطلاعات شناسنامه ‌اي (نام، نام خانوادگي، کد ملي، سال تولد و ...) و يا اطلاعات...
۸ دی ۱۳۹۹
تهران - ايرنا - رئيس مرکز آموزش مديريت دولتي گفت: استفاده حداکثري از کارشناسان، خبرگان، نخبگان، مديران مجرب به عنوان سرمايه‌هاي کشور از دغدغه‌هاي دولت در هفت سال گذشته بوده است.
۷ دی ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاس هاي غيرحضوري «مديريت تعارض» با تدريس خانم موحدي منصور و آقاي دکتر باباشاهي و نيز کلاس «زبان بدن و ارتباطات بين فردي» با بيان دکتر باغبان روز شنبه ششم دي ماه 1399  براي 242 فراگير از دستگاه هاي اجرايي کشور از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir) برگزار گرديد.
۷ دی ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: ضبط  برنامه «آيين نگارش و مکاتبات اداري» روز شنبه 6 دي ماه 1399 از ساعت 8 تا 12 با تدريس و بيان آقاي دکتر اميني در استوديو درياي مرکز آموزش مديريت دولتي صورت پذيرفت.
۷ دی ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: امروز شنبه 6 دي ماه 1399 از مجموعه دوره هاي تربيت ارزياب، کلاس حضوري «آشنايي با کانون هاي ارزيابي توسعه» با تدريس آقاي دکتر حاج اکبري و کلاس حضوري «آشنايي با مدل شايستگي عمومي مديران حرفه اي» با تدريس خانم جلالي براي فراگيراني از دستگاه هاي اجرايي در مرکز برگزار شد.  گفتني است کلاس حضوري «اصول، ساختار و روش هاي مصاحبه رفتاري» از همين مجموعه و...
۵ دی ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: برنامه زمان بندي دوره هاي آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده،از 1399/10/06 لغايت 1399/10/12 ساختمان زبرجد مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي شود. اين برنامه هفتگي به شرح جدول پيوست جهت هماهنگي بيشتر و بهتر تردد فراگيران ارائه مي گردد.  
۳ دی ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: با برگزاري کلاس هاي غيرحضوري در روز سه شنبه دوم دي ماه 1399 براي فراگيراني از دستگاه هاي اجرايي کشور با دو عنوان «خلاقيت و حل مسأله» و «ارتباطات سازماني» که با تدريس آقاي دکتر مختاريان پور، خانم موحدي منصور و آقاي دکتر جلوداريان همراه بود؛ دورۀ توسعه شايستگي از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir) استمرار يافت.