آرشیو اخبار آرشیو اخبار

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: روز سه شنبه 21 ارديبهشت ماه 1400، دو کلاس مجازي از مجموعه دوره هاي توسعه شايستگي عمومي مديران با عنوان هاي «تفکر تحليلي و حل مساله: خلاقيت و حل مساله» با بيان خانم افشم از ساعت 9 تا 13براي 72 فراگير از دستگاه هاي اجرايي کشور و کلاس «مهارتهاي ارتباطي: فن نوشتن، بيان و گوش دادن فعال»، با بيان و تدريس آقاي دکتر پاک نيت و با حضور 610 فراگير از نهاد...
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: از مجموعه دوره هاي ويژه مديران پايه، کلاس غيرحضوري و زنده «خلاقيت و نوآوري فردي» روز سه شنبه 21 ارديبهشت ماه 1400، با بيان و تدريس آقاي شاه بوداغيان و با حضور 141 مديران پايه دستگاههاي اجرايي کشور از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir)، از ساعت 9 تا 12 برگزار گرديد.
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: تفاهم نامه همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی و پارک فناوری پردیس با حضور رؤسای هر دو سازمان روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 به امضا رسید. این تفاهم نامه به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری های علمی و آموزشی فیمابین و ارتقای دانش مهارت و توان افزایی مدیران دولتی بین مرکز آموزش مدیریت دولتی به نمایندگی خانم دکتر زهرا احمدی پور (رئیس مرکز) و پارک فناوری...
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: فصلنامه تخصصي مطالعات و پژوهش هاي اداري مرکز آموزش مديريت دولتي در پايگاه مجلات تخصصي نور، در سومين هفته ارديبهشت ماه 1400 نمايه شد. اين فصلنامه تاکنون در 7 شماره در سال هاي 1398 و 1399 به چاپ رسيده و ساختار آن شامل: مقالات تخصصي، جستارهاي علمي، نشست هاي تخصصي، مصاحبه با نخبگان و معرفي کتاب پيرامون موضوعات محوري فصلنامه است. همچنين فرهنگ سازماني،...
مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار کرد:
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: از مجموعه دوره هاي توسعه شايستگي عمومي مديران، کلاس غيرحضوري «مهارتهاي ارتباطي: فن نوشتن، بيان و گوش دادن فعال» از شنبه 18 ارديبهشت ماه تا دوشنبه 20 ارديبهشت ماه 1400، با بيان و تدريس آقاي دکتر پاک نيت و با حضور 610 فراگير از نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir)، از ساعت 8 تا 17...
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: در اين هفته، کلاس هاي مجازي توسعه شايستگي عمومي مديران از روز شنبه 18 ارديبهشت ماه تا دوشنبه 20 ارديبهشت ماه 1400، شش کلاس با عنوان هاي «تفکر تحليلي و حل مساله: مديريت تعارض1و2»، «مهارتهاي ارتباطي: فن نوشتن، بيان و گوش دادن فعال1و2»، «تفکر تحليلي و حل مساله: خلاقيت و حل مساله1و2»، با حضور فراگيراني از دستگاه هاي اجرايي کشور از طريق سامانه آموزش هاي...
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: ضبط برنامه‌هاي «حکمت اصول سياسي اسلام» روز شنبه 18 ارديبهشت ماه با بيان آقاي دکتر نوري، «تفکر انتقادي» روز يکشنبه 19 ارديبهشت ماه با بيان آقاي دکتر پناهنده و «آشنايي با ايدئولوژي هاي سياسي» روز دوشنبه20 ارديبهشت ماه 1400 با بيان آقاي آزمون، از ساعت 10 تا 13 براي ارائه به فراگيراني از کارکنان و مديران نظام اداري کشور در استوديوي مرکز آموزش مديريت...
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: برنامه زمان بندي دوره هاي آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده،از ١٤٠٠/٠٢/١٨ لغايت ١٤٠٠/٠٢/٢٤ در ساختمان زبرجد مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي شود. اين برنامه هفتگي به شرح جدول پيوست جهت هماهنگي بيشتر و بهتر تردد فراگيران ارائه مي گردد.
مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار کرد:
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: از مجموعه دوره هاي تربيت مدرس، کلاس هاي غيرحضوري «شناخت نظام اداري ايران» با تدريس خانم دکتر احمدي پور رئيس مرکز آموزش مديريت دولتي و «آشنايي با نظام آموزشي کارکنان دولت و مقررات مربوطه» با تدريس آقاي احمد ذاقلي و نيز کلاس «روش هاي سنجش و ارزشيابي آموزشي» با تدريس آقاي دکتر محجور ، «روش ها و فنون آموزشي» با تدريس خانم دکتر شفيعي و همچنين کلاس...
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: ضبط برنامه «رفتار سازماني» روز دوشنبه 13 ارديبهشت ماه 1400 از ساعت 9 تا 13 با بيان دکتر فاني براي ارائه به فراگيراني از کارکنان و مديران نظام اداري کشور در استوديو مرکز آموزش مديريت دولتي صورت پذيرفت.