آرشیو اخبار آرشیو اخبار

دارد اولين ارائه يافته هاي پژوهشي در سال 1401
۷ فروردين ۱۳۸۹
با عنایت به جایگاه مهم  انجام پژوهش های کاربردی در قالب طرح های پژوهشی یا رساله های دکتری، و نظر به اهمیت به  اشتراک گذاری نتایج تحقیقات انجام شده  به ویژه در حوزه نظام اداری،  برای سایر پژوهشگران و دستگاه های اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی در نظر دارد اولین ارائه یافته­های پژوهشی در سال 1401 را با موضوع " طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی برای افزایش هزینه کرد بخش کسب و...
۶ فروردين ۱۳۸۹
تست خبر
۶ فروردين ۱۳۸۹
سیشسیبشس
۱ فروردين ۱۳۸۹
سامانه آموزش های الکترونیکی 
۲۹ اسفند ۱۳۸۸
سامانه آموزشهای الکترونیکی