اخبار اخبار

در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار خواهد شد
۳ بهمن ۱۳۹۷
نهمین برنامه از سلسله نشست های ارایه تجارب زیسته زنان مدیر شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۶ با حضور خانم دکتر زهرا اربابی معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور از ساعت ۱۲-۱۰ در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار خواهد شد. شایان ذکر است برای آن دسته از علاقمندانی که امکان حضور در این نشست راندارند بهره برداری از طریق وبینار مهیا می باشد  
۲۹ دی ۱۳۹۷
هشتمین   برنامه از سلسله نشست های تخصصی ارائه تجارب زیسته زنان مدیر با موضوع ” مدیریت شهری زنان " روز شنبه ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۲۹ از ساعت 12-10 با سخنرانی خانم دکتر زهرا صدر اعظم نوری نماينده شوراي اسلامي شهر تهران، در مرکز آموزش مدیریت دولتی...
در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار خواهد شد
۲۴ دی ۱۳۹۷
هشتمین برنامه از سلسله نشست های ارایه تجارب زیسته زنان مدیر با عنوان ” مدیریت شهری زنان”   با سخنرانی خانم دکتر زهرا صدر اعظم نوری ، اولین شهردار زن و عضو  شورای اسلامی شهر تهران روز شنبه 97/10/29 از ساعت 12-10 در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می شود. برای آن دسته از علاقمندانی که امکان حضور در این نشست راندارند بهره برداری از طریق وبینار مهیا خواهد شد.
در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد
۲۳ دی ۱۳۹۷
هفتمین برنامه از سلسله نشست های تجارب زیسته زنان مدیر با عنوان " آموزش و توسعه انسانی با تاکید بر نقش زنان" با سخنرانی خانم دکتر رضوان حکیم زاده  معاون  وزیر آموزش  و پرورش  درتاریخ 97/10/22 از ساعت 12-10 در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد. دراین نشست که  با حضور مدیران ارشد، میانی و مشاوران امور زنان دستگاه های اجرایی در تهران برگزار شد، خانم دکتر حکیم...
۲۲ دی ۱۳۹۷
سومین دوره آموزشی تربیت ارزیابان حرفه ای با یازده عنوان درس به مدت 56 ساعت و با حضور 20 نفر فراگیر از سازمان‫های ثبت احوال کشور، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان، اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی، سازمان زندان‫ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و سازمان...

* *