اخبار اخبار

۲۱ اسفند ۱۳۹۷
دوازدهمین برنامه از سلسله نشست های تجارب زیسته زنان مدیر با سخنرانی خانم دکتر پروانه مافی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی  درتاریخ 1397/12/18 از ساعت 12-10 در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد. دراین نشست که  با حضور مدیران ارشد، میانی و مشاوران امور زنان دستگاه های اجرایی در تهران برگزار شد، خانم دکتر مافی ضمن بیان تجارب شخصی خود در حوزه های مدیریتی، به بحث پیرامون محورهای زیر...
۱۲ اسفند ۱۳۹۷
یازدهمین برنامه از سلسله نشست های تجارب زیسته زنان مدیر با سخنرانی خانم مهندس نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درتاریخ 97/12/11 از ساعت 12-10 در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد. دراین نشست که  با حضور مدیران ارشد، میانی و مشاوران امور زنان دستگاه های اجرایی در تهران برگزار شد، خانم مهندس پیروزبخت ضمن بیان تجارب شخصی خود در حوزه های مدیریتی، به بحث پیرامون...
۱۲ اسفند ۱۳۹۷
به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش مدیریت دولتی؛ اولین همایش ملی « زن، اشتغال و اقتصاد مقاومتی » با محورهای: مطالعات تطبیقی پیرامون اشتغال زنان، اشتغال زنان و توسعه، آسیب شناسی اشتغال زنان، مدیریت راهبردی اشتغال زنان، اشتغال زنان رسانه و فضای ...
۱۲ اسفند ۱۳۹۷
ششمین جلسه شوراي پژوهشی مرکز   با حضور ریاست مرکز و سایر اعضاء یازدهم اسفند ماه جاری در مرکز برگزار شد .   بررسی و تصمیم گیری در خصوص طرح های « آسیب شناسی نظام آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی » و « آمایش آموزش مدیران دستگاه های...
۱۲ اسفند ۱۳۹۷
هشتمین جلسه شورای انتشارات مرکز روز دوشنبه 6 اسفند ماه، با حضور اعضاء در دفتر رياست برگزار گرديد. در ابتداي جلسه گزارش وضعیت کتاب­های در دست اقدام جهت چاپ ارایه گردید، پس از آن 6 کتاب جدید مورد بررسی و 2 کتاب برای چاپ توسط انتشارات مرکز مورد پذیرش قرار گرفت.        

* *

 

نظرسنجی(سرعت،کیفیت،هزینه) خدمات مرکز نظرسنجی(سرعت،کیفیت،هزینه) خدمات مرکز

کاربرگرامی خواهشمند است نظر خود را در مورد سرعت ، کیفیت و هزینه خدمات مرکز بیان نمایید.