نمایش محتوا نمایش محتوا

محمود غنی زاده

 

عنوان پست سازمانی: مشاور رئیس مرکز
محل خدمت : حوزه ریاست
تلفن : 42501281
پست الكترونيك :  ghanizadeh@smtc.ac.ir
نمابر:42501280

سوابق تحصيلي

مقطع تحصیلی رشته دانشگاه محل تحصیل
فوق لیسانس

مدیریت دولتی

-
لیسانس

مدیریت صنعتی

 -

سوابق اجرایی:
  • کارشناس آموزش
  • مدیر سمینارهای تخصصی مدیریت
  • مدیرکل امور بین الملل
  • سرپرست سازمان ملی بهره وری ایران
  • مدیرکل همایش ها و همکاری های علمی و امور بین الملل
  • اجرای بیش از 70 همایش بین المللی و ملی

برخی از سوابق تحقیقاتی:

  • تهیه و تدوین برنامه بهره وری ج.ا. ایران 1391
  •  تهیه و تدوین برنامه استراتژیک سازمان زیباسازی شهرداری تهران

مقالات:

  • مقالات متعدد در زمینه بوروکراسی ، برنامه ریزی و توانمندسازی