* *

برگزاري دوره‌هاي توسعه شايستگي‌هاي عمومي مديران حرفه‌اي در هفته چهارم دي‌ماه

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: در هفته چهارم دي‌ماه 1400،  هفت دورۀ آموزشي شامل: «اخلاق حرفه‌اي»، «وفاداري و تعهد سازماني»، «تعهد سازماني و رضايت شغلي» و «فرهنگ سازماني»، از مجموعه دوره‌هاي آموزشي تعريف شده ذيل شايستگي «تعهد و تعلق سازماني» ويژۀ مديران حرفه‌اي سطح پايه و عملياتي، و دوره‌‌هاي «هوش هيجاني»، «پاسخگويي و استانداردهاي آن» و «انعطاف‌پذيري» از مجموعه دوره‌هاي آموزشي تعريف شده ذيل شايستگي «پاسخگويي» ويژۀ مديران حرفه‌اي سطح مياني؛ به صورت آنلاين از طريق سامانه آموزش‌هاي الکترونيکي مرکز برگزار شد که بيش از 170 فراگير از دستگاه‌هاي اجرايي مختلف در اين دوره‌ها شرکت کردند و از محتواهاي ارائه شده بهره‌مندگرديدند.
گفتني است، هدف از برگزاري دوره‌هاي تعريف شده براي شايستگي «تعهد و تعلق سازماني»، افزايش تمايل، نياز و الزام فراگيران به ادامه اشتغال در سازمان است؛ به‌گونه‌‌اي که فرد را ملزم کند در سازمان بماند و با تعلق خاطر براي تحقق اهداف سازمان کار کند. دوره‌هاي آموزشي تعريف شده ذيل شايستگي «پاسخگويي» نيز با هدف افزايش تعهد مديران سازمان نسبت به وظايف و مسئوليت‌هاي مديريتي و پيامدهاي آن برگزار مي‌شوند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار