* *

برگزاري دوره آموزشي «تببين منشور توسعه فرهنگ قرآني»

دوره آموزشي « تبيين منشور توسعه فرهنگ قرآني» از مجموعه دوره‌هاي ويژه مديران حرفه‌اي، در تاريخ 6 دي ماه 1400 از ساعت 9 الي 11 در سامانه آموزش‌هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار گرديد. در اين دوره که با حضور 33 فراگير از سازمان راهداري کشور و مديراني از ديگر سازمان‌ها برگزار شد، مدرس دوره، آقاي دکتر فضل الله طالبي ضمن مرور فرآيند تدوين و تصويب منشور توسعه فرهنگ قرآني به ارائه مباحثي در خصوص طرح‌هاي ملي ساماندهي فعاليت‌هاي قرآني در کشور پرداختند. مباني نظري منشور توسعه فرهنگ قرآني، مدل کارکردي نظام توسعه فرهنگ قرآني، سياست‌ها و راهبردهاي توسعه فرهنگي قرآني و عوامل کليدي موفقيت شوراي توسعه فرهنگ قرآني از ديگر مباحث مهمي بود توسط مدرس به تفصيل تشريح شد. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار