* *

برگزاري ششمين مرحله دوره‌هاي آموزشي تربيت مدرس ويژه سازمان بيمه سلامت ايران

در چارچوب «دستورالعمل نحوه احراز صلاحيت تدريس و اجراي برنامه تربيت مدرسان دوره‌هاي آموزشي کارکنان دولت»، موضوع بخشنامه شماره 464185 مورخ 29/08/1397، دوره‌هاي آموزشي تربيت مدرس با حضور 23 نفر از کارشناسان و مديران ستادي و استاني سازمان بيمه سلامت ايران، طي روزهاي شنبه تا سه‌شنبه مورخ 17 تا 1400/07/20 به مدت 4 روز به صورت حضوري و با رعايت شيوه‌ نامه‌هاي بهداشتي در محل سازمان مذکور برگزار شد.
اين دوره‌ها، ششمين مرحله از فرايند توانمندسازي مدرسان سازمان بيمه سلامت ايران بود که با توجه و اهتمام جدي حوزه آموزش منابع انساني سازمان مذکور، با محوريت مرکز آموزش مديريت دولتي، برنامه‌ريزي و اجرا گرديد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار