* *

برگزاري کلاس زندۀ تيم و شبکه سازي

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: از مجموعه دوره هاي توسعه شايستگي عمومي مديران، کلاس غيرحضوري و زندۀ «تيم و شبکه سازي: کار تيمي و مهارتهاي تيم سازي» با حضور 55 فراگير از ساعت 12:30 تا 16:30 از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir)، برگزار گرديد.
 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار