* *

استقبال فراگيران اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان از دوره هاي آموزشي مرکز
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: از مجموعه دوره هاي آموزشي مرکز، دوره هاي «کاهش آسيب هاي اجتماعي»، «مديريت کارگروهي»، «پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي با تأکيد بر طلاق» و «برنامه جامع پيشگيري و مداخله در خودکشي» با استقبال 100 فراگير از اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان در هر دوره روبرو شد. اين دوره هاي آموزشي از روز شنبه 13 شهريورماه تا جمعه 19 شهريورماه 1400 از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي: مشارکت هاي اجتماعي سازمانهاي مردم نهاد (Goyspp.smtc.ac.ir) برگزاري گرديد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار