* *

استقبال فراگيران وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات:
برگزاري دورۀ آداب و اسرار نماز
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: از مجموعه دوره هاي آموزشي عمومي و فرهنگي، دوره «آداب و اسرار نماز» با استقبال 150 فراگير وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات روبرو شد. اين دوره آموزشي از روز شنبه 6 شهريورماه تا جمعه 12 شهريورماه 1400 از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir) در حال برگزاري است.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار