* *

برگزاري دوره آموزشي آشنايي با نظام آماري ايران توسط مديريت آموزش و پژوهش استان کرمان

به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان کرمان، جلسه اول دوره آموزشي آشنايي با نظام آماري ايران به مدت ۱۲ ساعت در تاريخ 31/5/1400 از ساعت ۸:۳۰ صبح با تدريس جناب آقاي دکتر سعيدي مدير مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان کرمان برگزار و مقرر گرديد که جلسه دوم اين دوره در روز يکشنبه مورخ  7/6/1400 راس ساعت ۸:۳۰ صبح با هدف ارتقاء سطح دانش فراگيران در زمينه نظام آماري مطلوب و چگونگي شکل گيري آن، برگزار گردد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار